Mateřství je krásné, ale přináší i těžké chvíle

Poporodní deprese sžírá i tatínky

Tak jako čekají mnohá úskalí na ženu, která se stává matkou, zažívají obtíže i muži. Provází je nejistota z nové otcovské role, stres a opomíjení. Kolem porodu se musí vyrovnat se změnami v partnerské vztahu a najít novou otcovskou identitu. Jejich zkušenost s otcovstvím během prvních měsíců dítěte se odvíjí od toho, jak vnímali těhotenství. Klíčové je utvoření vazby s dítětem. Zdá se, že tento úkol zvládají lépe muži, kteří měli pozitivní vztah se svým otcem a kteří se aktivně angažovali během těhotenství.

otec matka

Stres z přechodu do otcovství se nejsilněji projevuje během těhotenství partnerky ve srovnání s obdobím po porodu. Tento stres se může projevovat podrážděností, depresí, negativními náladami, zvýšenou konzumací alkoholu a tělesnými obtížemi.

Odhaduje se, že depresí v perinatálním období (od prvního trimestru až po první rok dítěte) trpí přibližně 10 % otců, tedy výrazně méně než žen.

Mezi rizikové faktory patří prožitá deprese v minulosti nebo deprese partnerky. Ukazuje se možná souvislost s chudobou, nezaměstnaností, nedostatkem sociální opory a rodičovstvím v teenagerském věku. Rizikem jsou také partnerské neshody a prestižnější zaměstnání partnerky.

Otcovská deprese naopak přináší vyšší míru partnerského nesouladu, negativnější styl rodičovského chování. Možnými následky jsou i poruchy chování a emocionální problémy u dětí v pozdějším věku.

V případech, kdy matku postihne poporodní deprese, se mnoho otců primárně stará o dítě. Ukazuje se, že nedepresivní otcové mohou zmírnit vliv matčiny deprese na dítě. Vztah otce a dítěte přitom nebývá negativně ovlivněn matčinou depresí.

Závěrem můžeme říci, že v komplexním přístupu o zdraví celé rodiny bychom neměli opomíjet psychické zdraví našich partnerů, kteří se někdy neprávem ocitají na druhé koleji.

Zdroj: Wong O, Nguyen T, Thomas N, Thomson-Salo F, Handrinos D, Judd F. Perinatal mental health: Fathers - the (mostly) forgotten parent. Asia-Pacific Psychiatry. 2016;8(4):247-255. doi:10.1111/appy.12204.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit