Mateřství je krásné, ale přináší i těžké chvíle

Poporodní obsedantně-kompulzivní porucha

Odhaduje se, že její příznaky prožije asi 3-5 % novopečených maminek. Řadí se mezi úzkostné poruchy a poznáte ji podle přítomnosti obsesí a kompulzí, ale co to vlastně je?

Obsese

Obsesemi se nazývají vtíravé myšlenky, které se neustále opakují a nemůžete se jich zbavit. Jejich přítomnost je pak spojena se zvýšenou úzkostí. Takto to asi nezní příliš srozumitelně, ale představte si například, že se obáváte nákazy nějakou nemocí ABC. Moc toho o ní nevíte, ale tušíte, že je velmi nebezpečná. Hloubáte pak, zda náhodou není možné, aby ji přinesla domů nějaká návštěva. A pak zase, že možná stačí, abyste vyšli na chodbu. A možná stačí, když máte doma věci, které se původně nacházely v obchodě, kde se vyskytuje mraky lidí. A takto se sžíráte stále dokola a nemůžete si pomoci. Víte, že jsou to myšlenky nejspíš nereálné, ale co kdyby...

Kompulze

A tady přicházejí na řadu kompulze. Bojíte se návštěv? Fajn, tak je přestanete zvát. Bojíte se infikovaných předmětů? Začnete je umývat. Že to možná nestačí? Umýváte je dvakrát, třikrát, sedmkrát... Používáte dezinfekce. A tady začíná ten pravý začarovaný kruh. Utvrdíte svůj mozek v tom, že jsou to myšlenkové pochody správné. A příště si na vás připraví ještě větší libůstku...

Takto nějak vypadá myšlení člověka, kterého stihla obsedantně-kompulzivní porucha. Maminky po porodu mohou být k této poruše obzvlášť náchylné. Děsivé myšlenky totiž přepadají v tomto náročném období mnoho žen. Snad si tak příroda chtěla pojistit, že budeme svým dětem věnovat patřičnou pozornost a budeme se vyhýbat nebezpečí. Může se to ale někdy zvrtnout a pak jsou z toho potíže. Většina žen dokáže nepříjemné myšlenky zapudit, ale pokud se jim poddáte, můžete zažít krušné chvilky.

A jak většinou vypadají tyto zlé myšlenky u maminek?

Ženy mohou mít strach samy ze sebe a svého konání. Nerady zůstávají s miminkem o samotě, protože mají strach, že by mu mohly ublížit. Obsesí jsou zde tak různé konkrétní obavy – mohu udělat to a to a nebudu o tom vědět. Kompulzí jsou zde pak veškeré činnosti, které tomu mají zabránit – ukrývání nebezpečných předmětů nebo vyhýbání se samotě.

Tady je důležité zdůraznit, že u většiny žen se jedná opravdu o plané obavy a riziko, že by se jejich strachy vyplnily, jsou minimální. Zde může maminky znejistit především rozšířená informace o poporodní psychóze, která může být skutečně nebezpečná. Ta ale probíha poněkud odlišně.

Každopádně i zde platí, že je nezbytné vyhledat urychleně lékařskou pomoc. Už jen proto, že se vám uleví a budete se moct věnovat miminku s mnohem větší energií a hlavně radostí.

Druhá častá varianta se týká obav z různých kontaminací. Může to být třeba strach z nějaké nemoci. Napadne vás, že její původce může být třeba na salátu, který jste přinesla z trhu. Přece těžko říct, co na to všechno dávají. Dobrá tedy, umyjete ho, ale co když to nestačí. Tak tedy fajn, vyhodíte ho. No jo, ale ležel přece na kuchyňské lince, rychle utřít. A kde všude jste sahala rukama, kterými jste se ho dotkla? A už se vezete...Náš mozek dovede vyprodukovat neskutečně propletené a složité řetězce podobných myšlenek. Když o tom někde slyšíte, může se to zdát až komické. Takový přítel Monk nebo postava Jacka Nicolsona ve filmu „Lepší už to nebude“ příjemně pobaví. Ale když se v tom potácíte, racionální úvahy nemají šanci.

Pohledem lékařky

Pro tuto poruchu je typické, že se pacient zaobírá nepříjemnými myšlenkami (obsese) a trpí kvůli nim značnou nepohodou, napětím a úzkostí. Úzkost se pak snaží neutralizovat stereotypními myšlenkami či nějakými rituály (kompulze), což však nevede k odstranění úzkosti, ale pouze přechodně k jejímu zmírnění. Brzy se na scéně objevuje nová úzkost a nová potřeba ji zmírnit a rozvíjí se další kompulze. Pacient se tak dostává do začarovaného kruhu.

Obsese = opakující se myšlenky, představy, které pacient vnímá jako nepříjemné, nežádoucí a nesmyslné a které u něj vzbuzují úzkost… Vnímá je jako svoje vlastní a má tendenci je potlačit, nevšímat si jich.
Kompulze = opakované, účelné jednání prováděné dle určitých pravidel nebo určitým stereotypním způsobem, které směřuje ke snížení či předcházení úzkosti či nějaké nepříjemné situaci a nemusí mít žádný vztah k tomu, čemu má zabránit. Pacient si uvědomuje, že je toto jednání přehnané, nesmyslné.

S touto poruchou, jejím vznikem či zhoršením příznaků se může žena setkat v období těhotenství či šestinedělí. Obsese se v tomto případě týká především tématu ublížení dítěti.
V rámci studií bylo zjištěno, že se OCD vyskytuje četněji u  matek s  anamnézou psychického onemocnění v době před otěhotněním, u matek s tělesným onemocněním, s komplikacemi již v průběhu těhotenství, při samotném porodu či poporodními komplikacemi a u matek, které měly více. Nejčastěji se vyskytující obsese měly agresivní, kontaminační charakter. Kompulze se u žen objevovaly v podobě nadměrného čištění, umývání a kontrolování.

Připravila: MUDr.Barbora Talová

Co dál?

Pokud tedy máte podezření, že vás něco podobného potkalo, neváhejte a vyhledejte pomoc.

Problematika je zajímavě zpracována v publikaci „Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat“, kterou připravili Ján Praško a Hana Prašková. Není zaměřená pouze na maminky, ale pokud vás tato porucha zastihla, určitě se v ní najdete.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit